Iepen Mienskipsfûns

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Infographic resultaten IMF over 2018
Resultaten IMF in 2018. Klik op de afbeelding om de pdf te openen
.

Video: Resultatenfilm Iepen Mienkipsfûns NL

Bron: YouTube

Friese resultatenfilm 

Het projectbureau van Streekwurk bij u in de buurt helpt u graag met de officiële subsidieaanvraag. Bekijk onze subsidiepagina voor meer informatie over het stapsgewijs aanvragen van de subsidie. Dien uw idee tijdig in, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient. 

Video: Iepen Mienskipsfûns

Bron: YouTube

Bekijk voor meer informatie ook de volgende pagina's:

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de subsidiepagina van Streekwurk. Hier vindt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria, die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Meer informatie

Provinciaal Blad 2019-2947
Provinciaal Blad 2018-9796 en Provinciaal Blad 2018-9801
Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.