Iepen Mienskipsfûns

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Het Iepen Mienskipsfûns is recent uitgebreid met een extra categorie tot € 75.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven. Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen (maximaal € 10.000,- subsidie).Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft;
  2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
  3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

U kunt voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) terecht.

Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is € 500,- beschikbaar. Op woensdag 29 april 2020 om 09.00 uur gaat de regeling open. Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór de datum van opening van de regeling komen niet in aanmerking voor deze subsidie! Houd er verder rekening mee dat u eerst een bericht van de provincie krijgt of uw initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, voordat u aanspraak kunt maken op de € 500,-.

Voor deze regeling geldt: vol is vol. Voor elke regio in Fryslân is per initiatief een bedrag beschikbaar gesteld van € 500,- met een maximum van € 10.000,- per regio.

Let op! U kunt alleen aanvragen indienen voor de regio Wadden.​

Het aanvragen van de subsidie verloopt in 5 stappen, klik hier voor de werkwijze.

Het officiële aanvraagformulier vindt u op deze pagina.

Subsidierondes in 2020

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin u subsidie aan kunt vragen:

  • Maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari 17.00 uur
  • Maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 17.00 uur
  • Maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober 17.00 uur

Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd. Meer informatie kunt u lezen via onderstaande links.

Resultaten

Het Iepen Mienskipsfûns heeft van 2015 tot heden aan bijna 2.000 projecten subsidie verstrekt. Daarmee is voor en vooral met de mienskip bijgedragen aan de leefbaarheid en cohesie binnen dorpen en wijken. Klik op de pdf om de resultaten van 2019 te bekijken.

De resultaten van het Iepen Mienskipsfuns 2019 in tekeningen aangegeven

Resultaten IMF in 2019. Klik op de afbeelding om de pdf te openen

Inspiratie opdoen?

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk op de Projecten in Beeld-kaart per categorie de uitgevoerde projecten.

Projecten in Beeld

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de subsidiepagina van Streekwurk. Hier vindt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria, die van toepassing zijn op de subsidieregeling. Ook de projectadviseurs van het Streekwurk kantoor in uw regio helpen u graag verder.

Meer informatie

De wijziging Reglement Adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk is gepubliceerd. Zie hiervoor de bijgevoegde link: Provinciaal Blad 2020-2391 
De wijziging van de regeling is ook gepubliceerd op de website van www.overheid.nl. Zie hiervoor de volgende link: Regeling op overheid.nl

Bekijk hier de Beleidsregel Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2020 

Pagina opties