Iepen Mienskipsfûns (gesloten)

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Het projectbureau van Streekwurk bij u in de buurt helpt u graag met de officiële subsidieaanvraag. Bekijk de subsidiepagina van Streekwurk voor meer informatie over het stapsgewijs aanvragen van de subsidie.

Dien uw idee tijdig in, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient. Subsidie aanvragen kan in 2019 weer.

Bron: YouTube

Bekijk voor meer informatie ook de volgende pagina's:

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de webpagina van Streekwurk. Hier vindt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria, die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.