Grip op Grond

De meeste bodemkwaliteitskaarten in Fryslân zijn door de gemeenten opnieuw vastgesteld, de laatsten volgen binnenkort. Dit was nodig omdat er sinds 2019 nieuwe regels zijn omtrent de stofgroep PFAS, waardoor de bodemkwaliteitskaarten niet meer geldig waren. Met het opnieuw vaststellen van de bodemkwaliteitskaarten kan nu vaak weer grondverzet worden gedaan zonder eerst bodemonderzoek uit te voeren. Dit moet echter wel vooraf worden geverifieerd! Hiervoor, en voor overige vragen over de bodemkwaliteitskaarten in Fryslân kunt u contact opnemen met de FUMO via bodem@fumo.nl of 0566 - 75 03 00. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via gripopgrond@fryslan.frl of 058 - 292 59 25. Wij proberen u dan van advies te voorzien of verwijzen u door naar de juiste instantie. 

Wat is Grip op Grond

Grip op Grond (GoG) is, in 2010, als een initiatief binnen provincie Fryslân gestart. Het heeft als doel om zo efficiënt en strategisch mogelijk met grondstromen om te gaan.

In de provincie Fryslân wordt binnen verschillende projecten enorm veel grond en bagger verplaatst. Hierbij moet vooral gedacht worden aan natuurprojecten en infraprojecten. Door het slim inzetten van de grond die bij deze projecten vrijkomt, wordt winst behaald. Winst in de zin van geld, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Zo kan grond over kortere afstanden vervoerd worden, wat brandstofkosten bespaart, uitstoot vermindert en de verkeersveiligheid bevordert. Zeker als er bij het transport gebruik gemaakt kan worden van schepen. Daarnaast wordt er meer ‘oude’ grond hergebruikt en hoeft er minder primaire grond gewonnen te worden.

Wat doet Grip op Grond

Grip op Grond verzamelt zoveel mogelijk informatie over grond-, zand- en baggerstromen (in m³) bij projecten en over beschikbare grond in de provinciale baggerdepots. Met de verzamelde informatie en potentieel kansrijke koppelingen gaat de grondcoördinator van Grip op Grond actief op pad en benadert de projectleiders. Bij kansrijke koppelingen worden de projectleiders met elkaar in contact gebracht. Hierna kunnen zij met elkaar zelf afspraken maken over de levering of afname van grond. Indien gewenst adviseert de grondcoördinator daarbij. In de afgelopen jaren zijn meerdere succesvolle koppelingen tot stand gebracht. Grip op Grond stimuleert projecten van Friese overheden om strategisch samen te werken.

Bron: YouTube

Tijdens het congres Circulaire Economie en Grip op grond tijdens het Infra Event op 2 oktober 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Fryslân en de Vereniging Friese Gemeenten ondertekend. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om overeenstemming te bereiken over het hanteren van een integrale werkwijze voor grondstromen in de provincie Fryslân, waaruit zoveel mogelijk kansrijke koppelingen instaan en informatie met elkaar wordt gedeeld.

Gedeputeerde Sander de Rouwe schudt hand Fred Veenstra voor samenwerkingsovereenkomst

Gedeputeerde Sander de Rouwe (links) schudt hand Fred Veenstra voor samenwerkingsovereenkomst

Mede door Grip op Grond weten afdelingen, projecten en mensen elkaar steeds beter te vinden. Deze samenwerkingen zorgen voor allerlei (financiële) besparingen en voor een meer integrale en duurzame aanpak.

Grip op Grond kaart

Grip op Grond streeft ernaar om zoveel mogelijk informatie over grondstromen in een databank bij te houden. Deze informatie wordt gepresenteerd op een interactieve kaart. In een overzichtstabel wordt bijgehouden waar successen worden geboekt.

Open grote kaart

Nieuwe vraag of aanbod toevoegen aan de kaart

Meldpunt bodemkwaliteit

Contact

Voor algemene vragen of vragen over het aanbieden en aanvragen van grond, kunt u contact opnemen met ons via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 5925.

Social media

Grip op Grond is te volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Pagina opties