Nationaal park de Alde Feanen en Earnewâld

Nationaal Park de Alde Feanen heeft een oppervlakte van bijna 4000 hectare, gelegen rondom het dorp Earnewâld. Het is een Natura-2000 gebied en heeft een beschermde status. De lage grondwaterpeilen in de omliggende polders, waaronder de polder De Hegewarren, leiden tot verdroging in het natuurgebied. Daarnaast doorkruist de vaarweg voor beroepsvaart het gebied en is de Alde Feanen, een populair gebied voor waterrecreatie. Recreatievaarders ervaren de combinatie van beroeps- en recreatievaart als onveilig, doordat ze gebruik maken van dezelfde vaarweg en/of de beroepsvaarweg moeten oversteken. Dit probleem wordt groter door een toename van minder ervaren waterrecreanten die een boot huren en de schaalvergroting in de binnenvaart.

In het gebiedsproces van de Hegewarren en omgeving verkennen we of een andere inrichting van de Hegewarren mogelijk is. Dit biedt de mogelijk om, samen met het project Oudega aan het water, de recreatiedruk in de Alde Feanen te verminderen. Mocht er gekozen worden voor een andere inrichting van het gebied, dat zou dat een toegevoegde waarde voor de omgeving moeten hebben en daar qua faciliteiten en routes voor recreatie (varen, fietsen, wandelen, schaatsen) op aan moeten sluiten. Hoe we dat kunnen doen, bedenken we niet zelf. We verkennen met u hoe we het beste aan kunnen sluiten bij de behoeften van de omgeving.

Eén van de opties is dat een alternatieve vaarroute van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten onderdeel uitmaakt van de nieuwe inrichting. Dan wordt de beroeps- en recreatievaart in de Alde Feanen ontvlochten, waardoor de situatie daar veiliger wordt. En wellicht biedt het nieuwe mogelijkheden voor het gebeid.

De aanleg van een nieuwe vaarroute is echter geen ‘must’. Als de vaarweg niet uit het gebied verdwijnt, gaan we graag met u in gesprek over het verbeteren van de veiligheid in de huidige situatie.

Wilt u meepraten?

Welke opgaven en kansen ziet u voor de polder en het omliggende gebied? Wat zijn uw zorgen en waar moeten we rekening mee houden? We organiseren twee inloopbijeenkomsten:

  • Donderdag 23 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    De Vrijheid, Seinpôlle 4, 9001 ZS Grou.
  • Vrijdag 24 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    Skippersseal, Op ‘e Wâl 4, 9216 WP Oudega.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.