Het water tussen de Veenhoop en Drachten (Oudega)

De vaarweg Veenhoop-Drachten heeft een lengte van circa 6 kilometer en ontsluit Drachten en de bestaande Lits – Lauwersmeer route. Ter hoogte van het smalste stuk van de vaarweg zijn er plannen om de vaarweg te verbreden of recreatievaart en beroepsvaart te scheiden, in combinatie met de aanleg van meer water bij Oudega. Een belangrijke reden voor dit project is het vergroten van de veiligheid op het water.

In het gebiedsproces van de Hegewarren en omgeving wordt onderzocht of een andere inrichting van de Hegewarren mogelijk is. Eén van de opties is dat een alternatieve vaarroute van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten onderdeel uitmaakt van de nieuwe inrichting. In dat geval wordt de vaarroute opgewaardeerd naar een klasse Va vaarweg (inclusief het deel van de Veenhoop naar Drachten). Dit betekent dat de vaargeul verdiept moet worden en in beeld moet worden gebracht hoe de (aangepaste) vaarweg veilig blijft. Ook leeft er een zorg bij aanwonenden wat de impact is van het opwaarderen van dit deel van de vaarweg (bijvoorbeeld toename van aanzuiging en golfslag).

Wilt u meepraten?

Welke opgaven en kansen ziet u voor de polder en het omliggende gebied? Wat zijn uw zorgen en waar moeten we rekening mee houden? We organiseren twee inloopbijeenkomsten:

  • Donderdag 23 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    De Vrijheid, Seinpôlle 4, 9001 ZS Grou.
  • Vrijdag 24 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    Skippersseal, Op ‘e Wâl 4, 9216 WP Oudega.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.