Drachten

Vervoer over water is belangrijk voor de bedrijven die zich vestigen of gevestigd zijn in de haven van Drachten. In de haven van Drachten wordt per jaar circa 1 miljoen ton bulkgoed overgeslagen. Dit is gelijk aan circa 55.000 vrachtauto’s per jaar.

Het Prinses Margrietkanaal is geschikt voor de grote (en moderne) binnenvaartschepen (klasse Va, 115m lang). De zijtakken, zoals de vaarweg naar Drachten, zijn daarvoor niet geschikt. Er moet dus met kleinere schepen (maximaal klasse IV, 85m lang) naar Drachten gevaren worden. Kleinere schepen verdwijnen de komende decennia, omdat ze niet meer gebouwd worden. Voor de bedrijven en de aantrekkelijkheid van de haven in Drachten is het voordeliger als de haven op termijn ontsloten wordt voor de grotere klasse Va schepen.

In 2018 heeft de provincie geconcludeerd dat het ongewenst is dat schepen van klasse Va door Earnewâld en het Nationaal Park De Alde Feanen varen, vanwege het conflict tussen beroepsgoederenvervoer over water en recreatie en natuur. Een alternatieve vaarroute voor het vrachtvervoer vraagt een grote investering. Er is geconstateerd dat de aan het vrachtvervoer over water gerelateerde baten een dergelijke investering onvoldoende legitimeren. Er is echter nog geen finaal besluit genomen over de vaarweg Drachten, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze integrale gebiedsontwikkeling, omdat een optelsom van kosten en baten in een integrale gebiedsbenadering mogelijk anders kan uitpakken.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.