De Veenhoop

De Veenhoop is een dorp met veel recreatiemogelijkheden, direct ten zuidoosten van de Hegewarren. Het water wordt onder andere gebruikt door de zeilschool.

Mocht er gekozen worden voor een andere inrichting van het gebied, dat zou dat een toegevoegde waarde voor de omgeving moeten hebben en daar qua faciliteiten en routes voor recreatie (varen, fietsen, wandelen, schaatsen) op aan moeten sluiten. Hoe we dat kunnen doen, bedenken we niet zelf. We verkennen met u hoe we het beste aan kunnen sluiten bij de behoeften van de omgeving.

Daarnaast ligt de vraag voor hoe een eventueel alternatief tracé voor de vaarroute van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten kan lopen (als daarvoor gekozen wordt). Een route door de Hegewarren lijkt uit eerdere verkenningen het meest haalbaar. Belangrijk is dat de veiligheid rondom de Veenhoop geborgd is.

Wilt u meepraten?

Welke opgaven en kansen ziet u voor de polder en het omliggende gebied? Wat zijn uw zorgen en waar moeten we rekening mee houden? We organiseren twee inloopbijeenkomsten:

  • Donderdag 23 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    De Vrijheid, Seinpôlle 4, 9001 ZS Grou.
  • Vrijdag 24 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    Skippersseal, Op ‘e Wâl 4, 9216 WP Oudega.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.