De Burd en Grou

De Burd is een eiland ten oosten van Grou, van het dorp gescheiden door het Prinses Margrietkanaal. Het gebied is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk en het Nationaal Park Alde Feanen. Er is 350 hectare nieuwe natuur ingericht, de kades rond het eiland zijn versterkt en een aantal monumentale molens hebben een nieuwe plek gekregen. Tijdens het recreatievaartseizoen is het rondje om de Burd populair. Via de Burd is er een recreatieve vaarroute naar de Alde Feanen, die wordt gedeeld met de beroepsvaart.

We verkennen momenteel of een andere inrichting van de Hegewarren en de omgeving mogelijk is. De Hegewarren is omringd door natuurgebieden (Alde Feanen, de Burd, Kraanlanden) en recreatiekernen (Earnewâld, Grou-de Burd, de Veenhoop en Oudega). Mocht er gekozen worden voor een andere inrichting van het gebied, dat zou dat een toegevoegde waarde voor de omgeving moeten hebben en daar qua faciliteiten en routes voor recreatie (varen, fietsen, wandelen, schaatsen) op aan moeten sluiten. Hoe we dat kunnen doen, bedenken we niet zelf. We verkennen met u hoe we het beste aan kunnen sluiten bij de behoeften van de omgeving.

Daarnaast ligt de vraag voor hoe een eventueel alternatief tracé voor de vaarroute van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten zou kunnen lopen (als daarvoor gekozen wordt). Een route door de Hegewarren lijkt uit eerdere verkenningen het meest haalbaar. De vraag is echter of de aansluiting op het Prinses Margrietkanaal op een zodanige manier mogelijk is dat de Burd, en de belangrijkste kwaliteiten en waarden van het gebied, zoveel mogelijk gespaard worden. Bovendien moet de interactie tussen beroeps- en recreatievaart veilig zijn. Ook hierover willen we met u in gesprek.

Wilt u meepraten?

Welke opgaven en kansen ziet u voor de polder en het omliggende gebied? Wat zijn uw zorgen en waar moeten we rekening mee houden? We organiseren twee inloopbijeenkomsten:

  • Donderdag 23 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    De Vrijheid, Seinpôlle 4, 9001 ZS Grou.
  • Vrijdag 24 mei, tussen 16:00-20:00 uur.
    Skippersseal, Op ‘e Wâl 4, 9216 WP Oudega.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.