Gastvrijheidseconomie

Anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector uitgebreid 

Meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen subsidie aanvragen uit de provinciale  ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Dit hebben Gedeputeerde Staten op 20 oktober 2020 besloten. Op 30 maart 2021 is de openstelling nogmaals verlengd, nu tot 1 oktober 2021. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voucherregeling MKB Fryslân

Voor ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren heeft de provincie de Voucherregeling MKB Fryslân. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021. Op www.fryslan.frl/subsidies vindt u een overzicht van alle provinciale financieringsmogelijkheden.

Corona Actieplan Gastvrij Fryslân

Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân opgesteld. Provinciale Staten hebben daar in april om gevraagd. Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan op 9 juni vastgesteld. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland. Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar. De sector kan daarnaast ook een beroep doen op een ander initiatief van de provincie Fryslân: het herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’.

Resultaten onderzoek vitaliteit logiesaccommodaties

In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. De resultaten zijn op 13 mei 2020 bekend gemaakt, via een onderzoeksrapport met bijlage. Door de coronacrisis komen de resultaten in een ander daglicht te staan. 

Nieuw beleid recreatie en toerisme

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Provinciale ambitie

In 2023 is de groei in het Friese recreatie en toerisme bijgebogen naar ‘slimme groei’. Deze ambitie heeft het Friese provinciaal bestuur vastgelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 (pagina 41). Samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (Toerisme Alliantie Friesland) is in deze sector het uitgangspunt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Pagina opties