FUMO (Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing)

FUMO staat voor Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. Dat is een vertaling van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij de FUMO is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Friese overheden samengebracht. Het belangrijkste doel daarvan is het verhogen van de kennis en kunde, en daarmee de kwaliteit van het werk. 

Bezoekadres

J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Postadres

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden

Algemeen telefoonnummer: 0566 750 300
Milieu-alarmnummer: 058-212 2422
E-mail: info@fumo.nl

Openingstijden: De FUMO is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.30 uur.

Kijk voor meer informatie over de FUMO op www.fumo.nl.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.