Fryslân Fairtrade

Fryslân Fairtrade!

De provincie Fryslân heeft sinds 4 oktober 2016 de titel Fairtrade provincie en heeft in 2019 opnieuw de titel mogen ontvangen. Zij voldoet daarmee aan de 5 criteria die door de landelijke campagne van Fairtrade Gemeente zijn opgesteld. Dit past goed bij de provinciale ambitie om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelings Doelen, de internationale Sustainable Development Goals (SDG’s).

De titel Fairtrade Provincie hebben we behaald dankzij de samenwerking met Friese gemeenten, inwoners en ondernemers. In 2019 heeft gemeente De Fryske Marren de eervolle titel Fairtrade gekregen.

Hieronder ziet u welke Friese gemeenten de titel hebben of ervoor actief zijn. Omdat er op dit terrein ook samenwerking is in het Noorden, laten we het plaatje van Noord Nederland zien.


Kaartje van alle actieve Fairtrade gemeenten in Fryslân (november 2018)
.

Jeugd, jongeren en Fairtrade

We betrekken graag Jongeren en Jeugd bij Fairtrade. Alle scholen kunnen een Fairtrade school worden! Samen met activiteiten voor een gezonde en duurzame school, vragen we om aandacht voor Fairtrade. Hoe dat kan? Bijvoorbeeld met behulp van een lessenserie die door de provinciale werkgroep is ontwikkeld, zie hieronder. En voor andere ideeën: Zoek daarvoor contact met de provinciale of gemeentelijke werkgroep!

Nieuws

Volg het actuele nieuws via Facebook!

Fairtrade ondernemers: verhalen over Fair Fryslân

In Fryslân zijn veel ondernemers die fairtrade ondernemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door bij producten die van ver komen, zoals koffie, chocolade of bloemen, te kiezen voor fairtrade. Maar fairtrade kun je ook dichter bij huis realiseren. Als je bijvoorbeeld voedsel koopt dat dichtbij groeit, help je boeren en kwekers uit je regio. Bovendien scheelt het brandstoffen voor de reis. Dus: beter voor de boeren, het milieu en je eet lekker vers! 
Lees hier de verhalen uit de regio

Fair Fryslân Inspiratiemiddag

Op 30 november 2018 was er een inspiratiemiddag in het Entrepotgebouw te Harlingen. De deelnemers waren enthousiast om ervaringen uit te kunnen wisselen hoe er aan Fairtrade gewerkt wordt en hoe dat (nog) beter kan.

Gedeputeerde Michiel Schrier spreekt de aanwezigen toe.
Gedeputeerde Michiel Schrier spreekt de aanwezigen toe
.

Activiteiten Fairtrade 2018

Het hele jaar door vinden er activiteiten plaats in Fryslân die gericht zijn op de bewustwording van Fairtrade, ver weg en dichtbij. Er zijn diverse gemeentelijke werkgroepen die acties organiseren. Veelal in de Fairtrade week in het voorjaar en het najaar. Kijk op www.facebook.com/fairfryslan.

In 2018 is gestart met het verbinden van het netwerk van Fair Fryslân en die van de Global Goals, SDG’s. We zien kansen om in 2019 meer samen te werken en activiteiten te verbinden aan die van andere vrijwilligers, die zich inzetten “foar in duorsume wrâld”. Dat gebeurt onder de naam Netwurk SDG’s Fryslân.

Werkgroep Fair Fryslân

De werkgroep Fair Fryslân gaat door met haar activiteiten om de titel te behouden en te versterken. Voor meer informatie: Anoesjka Duinstra.


Van links naar rechts: Anke van Duuren, Janny Wijbenga, Anoesjka Duinstra, Siepie Hylkema en Harry Alers. Andrew Livsey ontbreekt op de foto.

Volg Fair Fryslân via www.facebook.com/fairfryslan.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor nieuwsbrieven

Pagina opties