Fries Programma Waddenkust

De Friese Waddenkust is een uniek gebied. Het ligt aan een natuurlijk UNESCO Werelderfgoed en het is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed, zowel in landschap als in vastgoed. De uitzonderlijke kwaliteiten van natuur en cultuur bieden kansen.

Om die kansen te benutten is een brede aanpak nodig. Het Programma Friese Waddenkust stimuleert, faciliteert, verbindt om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen.

Het Fries Programma Waddenkust is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Streekwurk Noarwest, Noardeast en Zuidwest Fryslân, Netwerk Noardeast en de gemeenten Waadhoeke, Noardeast Fryslân, Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Landelijke Kustdag

Op 19 september 2019 mocht de provincie Fryslân, samen met Wetterskip Fryslân de Landelijke kustdag organiseren. De Landelijke Kustdag stimuleert de samenwerking én informatie-uitwisseling tussen overheden en instanties langs de hele Nederlandse kustlijn. Ieder jaar organiseert een andere provincie de landelijke kustdag. Het thema dit jaar was Integrale Samenwerking.

In het ochtendprogramma spraken, onder andere, de Deltacommissaris, gedeputeerde Avine Fokkens en Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. Het kennisprogramma Zeespiegelstijging is deze ochtend gelanceerd door Rijkswaterstaat. Het kennisprogramma Zeespiegelstijging levert input voor de volgende herijking van de voorkeur strategieën in het Deltaprogramma in 2026. Daarnaast waren er inspirerende presentaties over de Integrale Samenwerking in het Waddengebied en van Visit Wadden.

Tijdens de lunch presenteerden diverse projecten, programma’s en organisaties zich tijdens de informatiemarkt. Na de informatiemarkt konden de aanwezigen genieten van een boottocht langs de Friese Waddenkust.

Programma's en projecten

Onder het Fries Programma Waddenkust vallen diverse deelprogramma’s en projecten.

Een aantal ontwikkelingen die in dit kader zijn opgestart:

Pagina opties