Economie, Toerisme en Recreatie

De Afsluitdijk

Meer informatie over De Afsluitdijk

Naar de pagina over De Nieuwe Afsluitdijk

Retail

Meer informatie over retail

Naar de pagina over retail

Snel internet op het Friese platteland

Meer informatie over Snel internet op het Friese platteland

Naar de pagina over Snel internet op het Friese platteland

Watersport

Meer informatie over watersport

Naar de pagina over watersport

Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Meer informatie over Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Naar de pagina over Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

KLIMOP Klimaat ontzorgingsprogramma

Meer informatie over KLIMOP

Link

Snelvaren

Meer informatie over snelvaren in Fryslân

link

Wurkje mei Fryslân

Meer informatie over subsidies en regelingen binnen Wurkje mei Fryslân, het aanvalsplan Woningmarkt, Watertechnologie e.d.

Naar Wurkje mei Fryslân

Gastvrijheidseconomie

Meer informatie over Gastvrijheidseconomie.

Link

Samenwerkingsagenda's

Meer informatie over Samenwerkingsagenda's

Naar de pagina over Samenwerkingsagenda's

Wadlopen

Meer informatie over wadlopen en het aanvragen van wadloopvergunningen

Link

Zorgeconomie Fryslân

Meer informatie over het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie: zorgen voor een verbinding van het MKB en de zorgsector. 

Naar de pagina over Zorgeconomie

Pagina opties