Cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Nieuw beleid cultuur, taal, erfgoed en onderwijs 2021-2024

Aansluiten bij de kracht van cultureel Fryslân en de ideeën van het veld, voortborduren op de resultaten van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en meer ruimte bieden aan innovatie en nieuw talent. Op deze manier wil de provincie in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 een sterk en flexibel cultuurbeleid voor Fryslân neerzetten. We zien kunst als aanjager die de samenleving in beweging krijgt en blijvend effect heeft op de inwoners, bezoekers, omgeving en economie van Fryslân.

De provincie Fryslân werkt aan een nieuwe, integrale uitvoeringsstructuur. Om zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren is in 2018 aan Provinciale Staten (PS) voorgesteld om te gaan werken met functies in plaats van structurele subsidierelaties. Op deze functies kunnen spelers/subsidievragers (gezamenlijk) intekenen. Hierbij gelden de criteria die in december 2018 door PS zijn vastgesteld (via de nota Kultuer oan ‘e kime). Vanuit het idee dat een ieder vanuit eigen kracht bijdraagt aan het geheel, is het aan de spelers zelf om voor de nieuwe beleidsperiode voor samenhang binnen het veld te zorgen en expertise, ideeën, diensten en faciliteiten te delen. Daarnaast is in 2018 door PS besloten om te gaan werken met externe adviescommissies. Deze commissies gaan helpen de kunstinfrastructuur verder te professionaliseren.

Tijdspad

In januari 2020 wordt de integrale nota Cultuur, Taal, Onderwijs en Erfgoed voorgelegd aan PS (inclusief financiën). Het nieuwe beleid gaan in vanaf 2021.”

Pagina opties