Cultuur, Taal en Onderwijs

Cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Meer informatie over de beleidsnota Nij Poadium

Cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

Stimuleren van de Friese taal

Meer informatie over literatuur, taaldocumentatie, taalpromotie en taalhulpmiddelen

link

Taal fan it hert

Meer informatie over Taal fan it hert

Link

Fries in het onderwijs

Meer informatie over Fries in het onderwijs

link

Bescherming van de Friese taal

Meer informatie over de wetten en verdragen die van toepassing zijn op de Friese taal

link

75 jaar vrijheid

Meer informatie over het herdenken van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog.

Link

Leeuwarden-Fryslân 2028

Meer informatie over LF2028

Link

Taalplan Frysk

Het project Taalplan Frysk geeft uitvoering aan de Beleidsregel ontheffingen voor het vak Fries

Ga naar de pagina over Taalplan Frysk

University Campus Fryslân (UCF)

Meer informatie over de University Campus Fryslân

University Campus Fryslân (UCF)

Pagina opties