Contact

Streekwurk heeft in vijf regio's van Fryslân een projectbureau. Hieronder vindt u de adressen.

Voor informatie over het Iepen Mienskipsfûns, de Streekagenda of LEADER kunt u terecht bij de volgende projectbureaus:

Streekwerk Waddeneilanden

Bezoekadres: Waddenpromenade 1, 8861 NT Harlingen
Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen
Telefoon: 058 292 58 12
E-mail: eilanden@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Streekwurk Noardwest Fryslân

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker 
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 
Telefoon: 0517 - 38 07 33 
E-mail: noardwest@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

Streekwurk Noardeast Fryslân

Bezoekadres: Florynwei 3c Burgum 
Telefoon: 0511 - 47 92 10 
E-mail: noordoost@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Dongeradeel en Achtkarspelen.

Streekwurk Zuidwest Fryslân

Stadslaan 75
8651 AC IJlst
Telefoon: 058-292 59 64
E-mail: zuidwest@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Streekagenda Zuidoost Fryslân

Werkstate
Trambaan 1a
8441 BH Heerenveen
Telefoon: 0513 646013
E-mail: zuidoost@fryslan.frl

  • Voor projecten in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, West- en Ooststellingwerf en Heerenveen.

Streekwurk provincie Fryslân

Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden 
Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
Telefoon: 058 - 292 58 89 
E-mail: streekwurk@fryslan.frl

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.