Bûtengewoan berikber – Noordwest-Fryslân

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, de N357 naar Stiens en de Waddenzee begrenzen het gebied. Harlingen is onderdeel van dit gebied. Kenmerkend voor deze regio is dat het gebied sterk op het zuiden gericht is en er verschillende schoollocaties zijn. Maar hoe kun je vanuit het gebied goed aansluiten op de hoofdstructuur (autowegen, spoor en bus) aan de rand van het gebied? En daarnaast, hoe kan de hoofdstructuur van de bus in het gebied beter? We gaan aan de slag om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Inwoners worden in dit gebied begeleid door Partoer. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de werkwijze in dit gebied.

Buslijnen op het platteland doen het steeds minder goed en zijn daardoor niet klaar voor de toekomst. Hoe houden we Noardwest Fryslân bereikbaar? Hoe kunnen we met het beschikbare budget meer doen? Samen met de inwoners van de regio gaan we op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen voor het platteland.

Ideeën uit Fryske mienskip

Inwoners hebben als geen ander kennis en kunde van hun eigen woonomgeving. Via interviews met busreizigers en creatieve sessies op scholen, met ouderen en in verschillende dorpen gaan we samen met inwoners aan de slag. “Voor ons is dit ook een groot avontuur, want wij gaan op zoek naar een oplossing die we zelf nog niet kennen”, aldus Sjoerd IJdema.  Goede ideeën worden in de praktijk getest. Bij succes wordt het idee meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. Deze gaat per december 2022 in.

Elektrische auto

Onze zoektocht is onderdeel van het experiment Bûtengewoan Berikber dat de provincie Fryslân vandaag lanceerde. IJdema: “Om aan te geven dat het vervoer in Fryslân ook op een andere manier kan, kozen wij ervoor om in een elektrische auto van ROC Friese Poort naar de aftrap te reizen. De auto is door mbo-leerlingen gebouwd. Het symboliseert hoe jongeren naar de toekomst kijken. Een idee vanuit de mienskip, zelf opgebouwd en het werkt ook nog. We hopen we dat er nog veel meer mooie ideeën door inwoners bedacht zullen worden”.

Denk je mee?

Wil je met ons meedenken? Meld je dan alvast aan en vink Noordwest-Fryslân aan. We zullen je dan uitnodigen voor één van de sessies die we gaan organiseren in de regio. De komende maanden zullen via verschillende kanalen zoveel mogelijk verschillende inwoners proberen te bereiken en uit te nodigen om mee te denken.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.