Bûtengewoan berikber – Midden Fryslân

In Midden-Fryslân worden inwoners begeleid door Daan de Beer en Richard Zwarts van DBZ. De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied. Kenmerkend is dat er een sterke hoofdstructuur in en om het gebied is: qua autowegen, spoor en bus. Het vraagstuk is vooral hoe inwoners in het tussengebied goed aansluiting kunnen vinden op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?

Binnenkort vindt u hier meer informatie over de werkwijze in dit gebied.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.