Bûtenfjildroute

De Bûtenfjildroute is klaar. Dit is de tweede electric-only route in Fryslân. De vaarverbinding loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. De route is (deels) bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen en kan ook gebruikt worden door suppers en kanoërs. Met de tweede electric-only route zet Fryslân weer een nieuwe stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. Op onderstaand kaartje is te zien welk deel van de route bedoeld is voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen.

De werkzaamheden aan de electric-only sloepenroute startten in juni 2016. Om de route klaar te maken voor gebruik, is de brug in de provinciale weg (N361) bij Ryptsjerk en de brug Binnendijk in de bebouwde kom van Ryptsjerk verhoogd. In de Ottemaweg zit ook een nieuwe brug. Daarnaast zijn er twee sluizen gebouwd en is er gebaggerd.

2016 electrisch varen butefjild maatregelen
Afbeelding: Bûtenfjildroute. Klik op de kaart voor vergroting.

Friese Merenproject

Eind 2015 bereikten provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel een akkoord over de aanleg van de Bûtenfjildroute. Plannen kwamen in nauwe samenwerking met de stichting Wetterwâlden tot stand. De Bûtenfjildroute is onderdeel van het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de Provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In 2018 worden de laatste projecten opgeleverd.

Pagina opties