Budget Lokale Innovaties (BLI)

De subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) is onderdeel van het Waddenfonds. Een subsidieaanvraag kan tot en met 2 juli 2021 (tot 12.00 uur) worden ingediend. De regeling staat open voor kleinschalige projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het Waddengebied. Er is voor de regeling in totaal een budget beschikbaar van € 2.500.000,-. Per project kan maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. De projectbureaus van Streekwurk zijn het eerste loket voor ideeën en aanvragen.  De aanvragen worden vervolgens door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de onderstaande projectbureaus van Streekwurk:

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op de website van het Waddenfonds.

Kaart van het werkingsgebied Waddenfonds

Bekijk de kaart in een groter formaat

Te downloaden:

Pagina opties