Budget Lokale Innovaties (BLI)

BLI is onderdeel van het Waddenfonds. Projecten die de kwaliteit van het Waddengebied versterken, bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het BLI.

Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd. U kunt de subsidieaanvraag indienen van 18 juni 2018 t/m 29 januari 2021 (tot 12.00 uur). De aanvragen moeten bij het Waddenfonds worden ingediend en worden ook door het Waddenfonds beoordeeld en afgehandeld. Er is maximaal € 2.000.000,– beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor meer informatie over de regeling en advies over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de onderstaande projectbureaus van Streekwurk:

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op de website van het Waddenfonds.

Kaart van het werkingsgebied Waddenfonds

Bekijk de kaart in een groter formaat

Te downloaden:

Pagina opties