Aanvragen vergunning bijzonder transport/ontheffing varen met bovenmaats schip

Wanneer ontheffing aanvragen?

Een schip of een samenstel mag niet deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Kijk op onze vaarwegentabel welke maximale afmetingen en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn per vaarweg. 

Toch nog twijfel of u wel of niet een aanvraag voor een ontheffing moet indienen, dan kunt u uw vraag mailen naar: scheepvaart@fryslan.frl.

Vergunning bijzonder transport

De nadere omschrijving van wat een bijzonder transport is, kunt u vinden in artikel 1.21 van Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) en Rijnvaartpolitiereglement (Rpr). Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen scheepvaart@fryslan.frl

Ontheffing varen met bovenmaatse schepen

Bovenmaats schip: schip, behorende tot een daartoe door de bevoegde autoriteit aangewezen categorie van schepen, die in hun manoeuvreerbaarheid zijn beperkt, doordat zij ten gevolge van hun diepgang of hun lengte gebonden zijn aan een bepaald gedeelte van de vaarweg;

  • Ontheffing bovenmaatse schepen alleen op provinciale vaarwegen.

Aanvragen

  • Vergunning bijzonder transport alleen op provinciale vaarwegen.

Aanvragen

  • Vergunning bijzonder transport waar sprake is van meerdere vaarwegbeheerders:

Aanvragen

Te downloaden:

Pagina opties