75 jaar vrijheid

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt ook in Fryslân de viering van 75 jaar vrijheid flink versoberd. Dit betekent dat veel van de evenementen en activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding in een andere vorm doorgang vinden, of helemaal niet. Provincie en de gemeente Leeuwarden zullen later bekijken of een aantal activiteiten in 2021 alsnog kan plaatsvinden. Dit is op 25 maart 2020 bekendgemaakt.

Provinciale subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’

Deze regeling is inmiddels gesloten, u kunt geen aanvraag meer indienen.

Geïnteresseerden konden van 27 augustus tot en met 6 september 2019 een aanvraag indienen. Provincie Fryslân steunt met de beschikbare 400.000 euro de volgende tien projecten:

Project

Aanvrager

Subsidie in euro’s

De Joodse Bruiloft

https://dejongerepubliek.com/voorstellingen/de-joodse-bruiloft/

De Jonge Republiek

70.000

Ferhalen te Plak

https://www.museumfederatiefryslan.nl/

St. Erfgoed & Publiek

27.300

De terugkeer van de Joodse kinderen

https://www.joodsekinderen.nl/

St. De Verhalen

100.000

De overval op het bevolkingsregister

St. Ans mar Gelyk

20.000

Herdenking de oerfal op de Blokhuispoort

https://www.blokhuispoort.nl/strafgevangenis/overval-1944/

St. Bevrijdingsfestival

18.600

Wapendropping beleef- en wandeltocht

https://wapendroppingwandeltocht.nl/

St. Wapendropping

44.310

Theatervoorstelling Skaad / Schaduw

https://www.pier21.nl/

Pier 21

75.000

Herdenkingsreis Stanfries X

https://www.museumhavenleeuwarden.nl/home/

St. Museumhaven Leeuwarden

12.440

Bevrijdingsroute door Kazemattenmuseum

https://www.kazemattenmuseum.nl/

St. Kornwerderzand

17.400

It Grutte Swijen

https://www.teatergroepsult.nl/fy/home/

St. Theatergroep Sult

12.000

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Sanne van Doorn, via ons Klantencontactcentrum op nummer 058 - 292 59 25.

Te downloaden:

Pagina opties