Naam van de functie
Namme fan de funksje

Jouw toekomstige baan als Beleidsadviseur Bodem?

Inhoud van de functie 
Ynhâld fan de funksje

Als beleidsadviseur bodem ben je breed inzetbaar op de dossiers die spelen op het gebied van bodem en ondergrond. Je richt je daarbij vanuit jouw functie met name op bescherming en verbetering van de chemische bodemkwaliteit. Daarbij gaat het zowel om de aanpak van resterende bodemverontreiniging vanuit de aanpak spoedlocaties als beleidsontwikkeling rond opkomende nieuwe stoffen zoals PFAS. Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent in staat proactief kansen of knelpunten ten aanzien van dit beleid te signaleren en zo je (bestuurlijke) omgeving te informeren. Je werkt nauw samen met de collega’s van de Opgave Water in relatie tot opkomende nieuwe stoffen en grondwaterbescherming. Daarnaast ben je inhoudelijk eerste aanspreekpunt vanuit FUMO voor bodemverontreinigingen, saneringen en de overdracht van bodemtaken aan gemeenten. Het werkveld “bodem” bestaat op dit moment uit twee adviseurs. Samen met je collega zorg je voor onderlinge afstemming en vervanging. Bodem is nu nog organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Omgevingszaken maar gaat op termijn over naar de Opgave Water.

Jouw belangrijkste taken als beleidsadviseur bodem zijn:

 • Beleidsontwikkeling en -doorwerking van bodem- en grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet, ook in relatie tot het wegvallen van de Wet bodembescherming;
 • Beleidsontwikkeling en -doorwerking ter bevordering van duurzaam gebruik en beheer van de bodem en ondergrond.
 • Regisseren en stimuleren van regionale samenwerking binnen Friesland, ook voor de Omgevingswet (kennisinfrastructuur, werkafspraken, overdracht bodemtaken naar gemeenten, enzovoorts);
 • Aanspreekpunt en beleidsmatig trekker (schakel) rond het toepassen van grond/bouwstoffen (circulaire economie)  vanuit milieuhygiënisch oogpunt in relatie tot het Friese bodembeleid.
 • Inzetten van je uitgebreide netwerk om vroegtijdig landelijke ontwikkelingen te signaleren die relevant zijn voor de ontwikkeling van het beleid van bodem, ondergrond en grondwater. Denk ook aan opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals PFAS;
 • Adviseren over en ontwikkelen van provinciaal beleid voor opkomende stoffen
 • Verantwoordelijk voor uitvoering PFAS bronnenonderzoek en aanvraag Spoed uitkering (SPUK) hiervoor bij het ministerie.
 • Afronding spoedlocaties Wbb
 • Je bent het provinciale aanspreekpunt voor de Omgevingsdienst FUMO voor de uitvoering van bodem- en grondwaterkwaliteitstaken die zij namens de provincie uitvoeren;

Wat vragen wij 
Wat freegje wy

 • Je hebt een HBO/WO denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring (bij voorkeur op het terrein van bodem)
 • Je hebt ruime werkervaring als (beleids)adviseur binnen het onderwerp bodem en ondergrond en bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt inhoudelijke kennis van de verschuiving die er plaatsvindt voor bodem- en grondwaterbeleid door de Omgevingswet;
 • Bij voorkeur heb je ervaring als opdrachtgever naar marktpartijen en/of omgevingsdienst.

Als persoon ben jij:

 • Gericht op de samenwerking en leg jij makkelijk verbindingen met andere afdelingen of met andere organisaties;
 • Analytisch en snel in staat complexe vraagstukken te doorgronden;
 • Doortastend en ondernemend, je hebt een proactieve houding;
 • Je bewust van je omgeving en het speelveld waarin je je bevindt.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een uitdagende plek binnen een vooruitstrevende, maatschappelijke organisatie waar je eigen initiatief op waarde wordt geschat.  

Tevens bieden wij het volgende:

 1. Wij volgen de CAO voor provincies. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 3598 en € 5119 euro per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 11);
 2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen of als extra spaarpot gebruiken; 
 3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
 4. Een baan voor 28-30 uur per week;
 5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband 
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen
 7. parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening.
 8. Een informele en persoonlijke werksfeer;

Een VOG is voor deze functie vereist.

Urenindicatie
Oereyndikaasje

28-30

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

Einddatum
Eindatum

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Neem contact op met mevrouw A. Tack, teamleider Omgevingszaken via telefoonnummer 06-54786803. Voor vragen over de werving procedure kunt u contact opnemen met de heer Cees Bouwers, HR Business Partner via telefoonnummer: 06-29661713.

Reageren via de link tm 15 augustus

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe. 
Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.