Sluis met groene beplanting

Wij werken samen aan
mooi en sterk provincie Fryslân

Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân en de natuur
Provinsje Fryslân en de natuer

De provincie Fryslân werkt aan het herstel van de biodiversiteit door de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (NNN): een samenhangend netwerk van ruim 66.000 hectare natuur in Fryslân. Een aantal gebieden in het NNN hebben zulke bijzondere natuurwaarden dat ze tevens Europese bescherming genieten onder Natura 2000. In deze gebieden treffen we extra maatregelen om de natuurwaarden te behouden en waar nodig te herstellen en verder te ontwikkelen.

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

De Friese natuur is gevarieerd, van de duinen en de kwelders in het Waddengebied, de Friese Meren, de Veenweidegebieden in het lage midden tot de hoogveengebieden, bossen en heidevelden op de hogere zandgronden. Prachtige, diverse natuur die het beschermen en ontwikkelen waard is. En dat is precies jouw werk!

Een functie met impact
In funksje mei impact

Je maakt als adviseur onderdeel uit van het team Natura 2000, binnen het portfolio Groen Fryslân. Samen met collega’s werk je aan het opstellen van de tweede ronde beheerplannen voor de Friese Natura 2000 gebieden. Per Natura 2000 gebied verzamel je eerst de informatie en monitoringsgegevens uit de eerste beheerplanperiode (6 jaar) en deze vertaal je in een evaluatierapport. Naast de evaluatierapporten werk je ook aan het aanvullen van de natuurdoelanalyses.

Op basis van de genoemde rapporten en analyses stel je het beheerplan voor de tweede planperiode op. Dit doe je samen met het team Natura 2000 (waaronder ecologen en adviseurs) en in nauwe samenwerking met de betrokken externe partijen. Dit zijn veelal terrein beherende organisaties, (waaronder It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulier natuurbezit), Wetterskip Fryslân, RWS, gemeenten en diverse collectieven. Daarnaast heb je contact met belangenorganisaties, met name vanuit landbouw en recreatie, en organiseer je inloopbijeenkomsten e.d. om informatie uit de omgeving te krijgen.

Overige taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft waar nodig opdracht aan adviesbureaus voor het verzamelen van aanvullende informatie en onderzoeken. Samen met de specialisten beoordeel je de uitkomsten;
 • Je ondersteunt de projectleider bij het uitvoeren van maatregelen volgens het beheerplan. Dit omvat taken zoals het voorbereiden van teamvergaderingen, het opstellen van verslagen en het waarborgen van maatregeluitvoering. De maatregelen worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de terreinbeheerorganisatie, waarbij de nadruk ligt op een opdrachtgeversrol richting hen. Af en toe fungeren we zelf als opdrachtgever voor maatregeluitvoering, waarbij we plannen opstellen en als opdrachtgever dienen voor externe bureaus en aannemers;
 • Je bent de inhoudelijke contactpersoon voor de Natura 2000 beheerplannen die je onder je hoede hebt.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Je bent zelfstandig, maar ook een teamplayer met een open en communicatieve houding. Je kan doorpakken, bent klantgericht en zoekt de verbinding om resultaten te bereiken. Jouw stijl laat zich typeren als opgewekt, proactief, professioneel en duidelijk. Je kunt goed schrijven en hebt ervaring in verslaglegging en het uitwerken van diverse documenten/onderzoeken naar één document. Daarnaast beschik je over:

 • Een relevante opleiding op hbo/wo-niveau, met aantoonbare kennis van en ervaring met ecologie en natuur;
 • Ervaring met relatiebeheer. Voor het opstellen en uitvoeren van de Natura 2000 beheerplannen heb je veel contact zowel interne, als externe collega’s.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal €3.385,60 en maximaal € 4.778,94 (schaal 10) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 27 september 2023.

Solliciteren(eksterne link)

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Petra Wassenaar, Opgavemanager Natura 2000, via 06-15529084 of mail naar p.wassenaar@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.

Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?