Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Aansluiten bij de kracht van cultureel Fryslân en de ideeën van het veld, voortborduren op de resultaten van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en meer ruimte bieden aan innovatie en nieuw talent. Op deze manier wil de provincie in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 een sterk en flexibel cultuurbeleid voor Fryslân neerzetten. We zien kunst en cultuur als aanjager die de samenleving in beweging krijgt en blijvend effect heeft op de inwoners, bezoekers, omgeving en economie van Fryslân. Om dit goed te kunnen (blijven) doen is versterking van het team noodzakelijk. Het team cultuur valt onder de opgave Cultuur en Gastvrijheid. Voor dit team zijn we op zoek naar versterking in de vorm van een beleidsadviseur en accounthouder Kunst & Cultuureducatie. Het is een brede rol met een focus op Kultuer yn 'e Mienskip waarbij een divers en uitdagend takenpakket hoort.

Deze opdracht bestaat qua thema’s en inhoud uit verschillende onderdelen, zoals: cultuureducatie, cultuurparticipatie, Kunst in de Zorg en talentontwikkeling. Binnen al deze thema’s ben jij het aanspreekpunt voor de gedeputeerde, de opgavenregisseur, andere collega’s en voor externe partijen. Je bent accounthouder voor partijen die in deze thema’s actief zijn zoals Keunstwurk, Kultueredukaasje mei Kwalteit (KEK), et cetera. Als accounthouder ben jij de contactpersoon en verbinder voor deze partijen.  Jij bewaakt via de subsidierelatie dat zij de resultaten behalen zoals vooraf beoogd (en afgesproken in de beschikking). Ook heb jij de contacten met de interne afdeling Subsidies & Financieringen om de administratieve kant te organiseren. Je hebt zicht op landelijke ontwikkelingen en weet relevante koppelingen te maken tussen die ontwikkelingen, ons beleid en relevante partijen. Je vertaalt ontwikkelingen in het veld en bij deze partijen naar beleidsvoorstellen voor de gedeputeerde, het college van GS en PS.

In algemene zin ben jij het aanspreekpunt voor het provinciale cultuurbeleid. Vanuit die rol zorg jij voor beleidsontwikkeling, het bewaken van de provinciale doelstellingen en specifiek de doelstellingen in ambitie 3 van Nij Poadium. Ook houd je bij al jouw werkzaamheden rekening met de Agenda 2028.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Je bent een echte teamspeler die communicatief sterk is (mondeling en schriftelijk), resultaatgericht en analytisch. Een spin-in-het-web die zich beweegt tussen alle belanghebbenden om zo tot het beste beleid en de beste uitvoering te komen. De volgende kennis/ervaring is van belang: 

 • Ervaring in of met het Friese culturele veld en een intrinsieke motivatie hiermee aan de slag te gaan;
 • Kennis over of ervaring met (culturele/ maatschappelijke) instellingen en fondsen die werken op het vlak van , cultuureducatie, cultuurparticipatie, kunst en zorg, amateurkunst en talentontwikkeling;
 • Zicht op ontwikkelingen aangaande experimentele en/of interdisciplinaire initiatieven die werken aan maatschappelijke vraagstukken;
 • Ervaring met omgevingsmanagement en accounthouderschap;
 • Ervaring met het vertalen van maatschappelijke discussies naar heldere en eenduidige beleidsadviezen;
 • Ervaring met het ontwikkelen en schrijven van beleid, en implementeren van beleid (GS/PS); 
 • Een voor het werkveld relevante opleiding.

We zoeken iemand die:

 • Helder en bondig maar ook diplomatiek communiceert (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Analytisch is en in oplossingen denkt;
 • Goed kan luisteren;
 • Prioriteiten kan stellen en stressbestendig is;
 • Snel hoofd- en bijzaken kan onderscheiden;
 • Een helicopterview heeft en integraal kan werken;
 • Politiek en omgevingssensitief is;
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
 • Goed kan samenwerken en een echte teamspeler is.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Wij bieden een salaris in schaal 11, waarbij een minimum geldt van € 3.506,28 en een maximum van € 5.008,99. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuzebudget naast het salaris van 22,37%.

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

32-36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

01–01–2022

Einddatum
Eindatum

01–01–2023 met eventueel uitzicht op vast.

Reageren
Reagerje

Solliciteren kan tot en met 24 oktober 2021. 

Solliciteren

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

 • Neem met inhoudelijke vragen over de vacature contact op met Joke Corporaal (coördinator Cultuur) via: 058-2928105.
 • Neem met vragen over de procedure contact op met Rianne Schadron (Poolmanager) via telefoonnummer 058-2928587

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.