Samenvatting

Provincie Fryslân wijst elk jaar de locaties aan waar het publiek tijdens het zwemseizoen mag zwemmen. Bent u het niet eens met de aangewezen locaties? Tijdens de inzageperiode kunt u reageren.

Omschrijving

De provincie Fryslân wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

De provincie Fryslân maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren. 

De provincie Fryslân laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Provincie Fryslân doet dit o.a. via deze website, via de website van FUMO(eksterne keppeling) en in de gemeenten waar de zwemlocaties liggen. Deze mededeling doet de provincie Fryslân ook in 1 of meer kranten.

Voorwaarden

De zwemlocatie moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De locatie wordt door een groot aantal personen bezocht;
  • Een locatie is niet 5 jaar achter elkaar in de klasse 'slecht' ingedeeld.

Contact

U kunt het ontwerp van de aanwijzing inzien bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FUMO(eksterne keppeling) of via zwemwater@fumo.nl.

Termijn

De inzagetermijn duurt 6 weken. Na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie de aanwijzing definitief vast. Zij maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website.

Bezwaar en beroep

De inzagetermijn duurt 6 weken. U kunt binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerp. Dit kan als u in de provincie Fryslân woont of op een andere manier te maken heeft met de zwemlocatie. U krijgt dan persoonlijk bericht over de definitieve aanwijzing.

Wet- en regelgeving

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)