Milieuklachten, melding

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Wat te doen bij acute klachten?

Acute klachten van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij het milieu-alarmnummer (058 - 212 24 22). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Bij een melding neemt de provincie Fryslân of het Wetterskip Fryslân de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing. Eventueel verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft over één van de volgende onderwerpen kunt u deze melden bij de provincie Fryslân:

 • Lawaai, stank en vervuiling die van bedrijven vandaan komen. Als het bedrijf niet tot het provinciaal bevoegd gezag behoort, dan kunt u bellen naar de gemeente. Als de bevoegdheden niet duidelijk liggen of wanneer u algemene vragen hebt over 'het milieu' kunt u het milieu-alarmnummer van de provincie Fryslân bellen (058 - 212 24 22);
 • Ontgrondingen;
 • onregelmatigheden in de natuur (flora en fauna), bijvoorbeeld illegale kap en illegaal jagen; en
 • hygiëne en veiligheid van zwemplaatsen (oppervlakte water).

Meldpunt provinciale wegen, vaarwegen en bijbehorende objecten

Wilt u een melding maken van bijvoorbeeld defecte verkeerslichten of over gladheidsbestrijding e.d. dan kunt u een formulier invullen.

Melding maken

Wanneer belt u naar de gemeente?

 • Bij klachten over het verzamelen van afval en huisvuil;
 • bij klachten over het verwerken van grond;
 • bij klachten over horeca- of burenoverlast ('s avonds en het weekend naar de politie) en
 • bij overlast door wespennesten.

 Wanneer belt u naar Wetterskip Fryslân?

 • Bij klachten over oppervlaktewaterverontreiniging in kanalen en
 • bij schade aan dijken veroorzaakt door muskusratten.

Het telefoonnummer van Wetterskip Fryslân is: 058 - 292 22 22 Zie ook: www.wetterskipfryslan.nl.

Wanneer belt u naar de politie Fryslân?

 • Bij burenruzie; en
 • in gevaarlijke situaties.

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Contact

Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de Friese provinciale milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de juiste instantie. Het milieu-alarmnummer is 058 - 212 24 22. 

De contactgegevens van de provincie Fryslân en van de FUMO.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.