Milieuklachten, melding

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Wat te doen bij acute klachten?

Acute klachten van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij het milieu-alarmnummer (058 - 212 24 22). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Bij een melding neemt de provincie Fryslân of het Wetterskip Fryslân de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing. Eventueel verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten/meldingen?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft kunt u deze melden bij desbetreffende instanties:

Meldingen voor de provincie

Meldpunt provinciale wegen, vaarwegen en bijbehorende objecten

Voorbeelden van meldingen voor de provincie:

 • Defecte verkeerslichten
 • Gladheidsbestrijding op provinciale wegen
 • Maaien/snoeien langs provinciale (vaar)wegen
 • Eikenprocessierups in bomen langs provinciale (vaar)wegen
 • Object in provinciaal vaarwater

Meldingen voor de provincie kunnen via onderstaande knop ‘Melding maken’ ingediend worden.

Melding maken

Meldingen voor de FUMO

Voorbeelden van meldingen voor de FUMO:

 • Lawaai, stank en vervuiling die van bedrijven vandaan komen. Als het bedrijf niet tot het provinciaal bevoegd gezag behoort, dan kunt u bellen naar de gemeente.

Op de website van BRZO+ vindt u de bedrijvenlijst en kunt u zien onder welk gezag het bedrijf valt.

 • Als de bevoegdheden van bovenstaand punt niet duidelijk liggen of wanneer u algemene vragen hebt over 'het milieu' kunt u het milieu-alarmnummer van de provincie Fryslân bellen (058 - 212 24 22);
 • Ontgrondingen;
 • Hygiëne en veiligheid van zwemplaatsen (oppervlakte water);
 • Stankoverlast;
 • Geluidoverlast;
 • Luchtverontreiniging;
 • Bodemverontreiniging;
 • Milieu-incidenten.

Dergelijke meldingen kunt u via onderstaand formulier indienen bij info@fumo.nl

Milieuklacht indienen

Meldingen voor de FUMO kunt u ook doorgeven via telefoonnummer 058 - 212 24 22 Zie ook: www.fumo.nl.

Meldingen voor de gemeente

Voorbeelden van meldingen voor de gemeente:

 • Klachten over het verzamelen van afval en huisvuil;
 • Klachten over het verwerken van grond;
 • Klachten over horeca- of burenoverlast ('s avonds en het weekend naar de politie);
 • Overlast door wespennesten;
 • Hondenpoep;
 • Zwerfvuil;
 • Burengerucht;
 • Ongedierte;
 • Groenonderhoud in beheer van de gemeente;
 • Verkeersoverlast in beheer van de gemeente;
 • Sluitingstijden;
 • Bouwen / slopen van panden.

Dergelijke meldingen kunt u indienen bij desbetreffende gemeente.

 Meldingen voor Wetterskip Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor Wetterskip Fryslân:

 • Klachten over oppervlaktewaterverontreiniging in (vaar)water;
 • Lozen van afvalwater in het oppervlaktewater;
 • Schade aan dijken (veroorzaakt door muskusratten).

Meldingen voor Wetterskip Fryslân kunt u doorgeven via telefoonnummer 058 - 292 22 22 Zie ook: www.wetterskipfryslan.nl.

Meldingen voor politie Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor politie Fryslân

 • Burenruzie;
 • Gevaarlijke situaties;
 • Verstoring van de openbare orde.

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Wet- en regelgeving

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.