Kapmelding

Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u dit melden bij de provincie. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Een kapmelding doet u minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voordat u de bomen wilt (laten) kappen.

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Dit heet herplantplicht. Binnen 3 jaar na de kap moeten er weer bomen staan.

In welke situatie moet u het kappen melden?

In de volgende situaties krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden:

  • Wanneer de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm buiten de 'bebouwde kom Boswet' liggen. De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ vast. Deze grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. In geval van twijfel kunt u bij de gemeente navragen wat die grenzen zijn;
  • Wanneer de omvang van de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm, groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of wanneer het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer;
  • Ook wanneer u slechts een deel van de bomen van in totaal minimaal 10 are, of een deel van een rijbeplanting van minimaal 20 bomen wilt kappen of wanneer deze bomen slechts gedeeltelijk zijn omgevallen of beschadigd zijn.

Online melden of ontheffing aanvragen

U kunt eenvoudig online de kap melden of een ontheffing aanvragen. Hiervoor heeft u uw Digi-D, of eHerkenning niveau 2+ nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Kapmelding of ontheffing indienen

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Geen melding nodig

In een aantal gevallen hoeft u geen melding te doen bij de provincie. Bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom Boswet, of bij naaldbomen van minder dan 20 jaar, die bedoeld zijn als kerstboom. Een opsomming van alle gevallen waarvoor dit geldt vindt u in de toelichting op het aanvraagformulier, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. In sommige gemeenten moet u dan nog wel een melding doen, of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Kapvergunning

Soms is er naast de kapmelding ook een kapvergunning nodig wanneer u een boom wilt kappen. De gemeente geeft kapvergunningen af. Voordat u gaat kappen, is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening of het bestemmingsplan van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is.

Ontheffingen

In een aantal situaties kunt u een ontheffing aanvragen. Het gaat dan om:

  • Ontheffing van de wachtverplichting;
  • Uitstel van de termijn voor de herplantplicht;
  • Ontheffing ten behoeve van de herplantplicht op een andere locatie.

Lees meer over wanneer u deze ontheffingen kunt aanvragen.

Contact

Wilt u een project in een vooroverleg met ons doorspreken? Of heeft u na het doorlezen van de informatie nog andere vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.

  • Meer weten over het kappen van bomen en de herplantplicht?

    Bossen zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten- en diersoorten, recreatie en houtproductie. Er leven veel soorten planten en dieren in het bos. Daarbij helpen bossen om de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen.

Pagina opties