Samenvatting

Provincie Fryslân heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per legging een aanvraag om toestemming indienen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Meestal is dat de provincie Fryslân. In dat geval doet u uw verzoek bij de provincie Fryslân.
De provincie Fryslân voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

Voorwaarden

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie Fryslân;
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

Contact

U dient uw verzoek in bij de provincie Fryslân. Voor actuele informatie en het indienen van een verzoek of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.