Eerder informeerden wij u op deze webpagina over de werkzaamheden aan de weg tussen Dongjum en Tzummarum en de kom van Dongjum. Inmiddels is het werk op een aantal onderdelen na klaar. Hieronder blikken we terug op de werkzaamheden, delen we het resultaat en informeren wij u over de laatste dingen die nog moeten gebeuren.

Metamorfose N384 Dongjum

Het is u vast niet ontgaan dat de N384 door Dongjum de afgelopen periode een forse metamorfose heeft ondergaan. In een relatief korte periode heeft aannemer BAM Infra in opdracht van provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke veel werk verzet, om de N384 veiliger te maken.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren kreeg de weg tussen Dongjum en de Muntsewei een nieuwe asfaltlaag en de afslag Muntsewei is beter zichtbaar. Het gehele tracé Dongjum Tzummarum kreeg nieuwe markering in de vorm van een brede asstreep. Aan beide kanten van de weg ligt een strook innovatieve grasbetonstenen om bermongevallen te verminderen.

Uitgangspunt van het plan ‘Dongjum Leefbaar en Veilig’, dat met inbreng van het dorp tot stand kwam, was het versterken van het dorpse karakter. Het asfalt kreeg een andere kleur en we realiseerden duidelijke ‘dorpsentrees’. De paden kregen bijpassende klinkers. De fietsoversteek over de Franekerweg is veiliger, het asfalt kreeg een andere kleur. De aansluiting op de Noorderstraat heeft de vorm van inrit. BAM Infra voerde in opdracht van gemeente Waadhoeke werkzaamheden uit aan het riool.

Weetjes werkzaamheden

Ruim vier weken werkten 85 mensen in de bebouwde kom aan de riolering en de weg. Op een relatief kort stuk van de N384 (200 meter) in de bebouwde kom werden 10 machines ingezet voor het aan- en afvoeren van materialen voor nieuwe riolering, fundering van de weg, straatwerk etc. Er is ongeveer 8000 m² gefreesd, dat zijn ongeveer 40 vrachtauto’s van elk 28 ton. Alles bij elkaar is er bijna een voetbalveld vol aan straatwerk en grasbetonstenen gelegd. De grasbetonstenen zijn uitgevoerd in cementloos beton. De productie ervan zorgt voor 80% minder CO2-uitstoot vergeleken met standaard beton. Door te werken met Laag Emissie Asfalt Beton bespaarden we 5400 kuub aan gas, ten opzichte van het gebruik van traditioneel asfalt. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van gemiddeld vier huishoudens.

‘Reflection-white’-asfalt

Langs de zijkant van het rode asfalt zijn stroken ‘reflection white’-asfalt aangebracht om de weg optisch smaller te laten lijken. Deze zijn nu nog donker van kleur, door bitumen om de stenen. Na verloop van tijd worden deze stroken lichter van kleur als de bitumen aan de bovenkant zijn afgesleten door het verkeer. Dit proces duurt minstens een half jaar en de snelheid waarmee dit gebeurt is onder andere afhankelijk van hoeveel verkeer er overheen rijdt.

Laatste werkzaamheden

Nieuwe verlichting
Door de coronacrisis zijn er voor sommige materialen lange levertijden ontstaan. Helaas is dit ook het geval voor de nieuwe lichtmasten. Wij verwachten dat de masten in oktober 2021 kunnen worden geleverd en aangebracht.

Planten hagen
Het plantseizoen begint in de herfst. Het is de bedoeling om de hagen te planten nadat de nieuwe lichtmasten zijn geplaatst. Zie hiervoor het schetsontwerp hieronder, dat wij eerder met u deelden in de nieuwsbrief van februari 2021.

Dorpsplein op hoek Dorpsstraat
De verwachting is dat Bouwbedrijf Hiemstra eind dit jaar klaar is met de woningbouw en begin volgend jaar ook de straten heeft ingericht. Hierna kan aannemer BAM Infra in het voorjaar van 2022 het laatste deel van het straatwerk aanbrengen.

Een blauwe tractor met aanhanger staat op de weg waar werkzaamheden uitgevoerd worden

Meer informatie

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze webpagina? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.