Wurk oan de dyk! N361 tussen rotonde Gytsjerk en kruispunt E10

De komende periode werkt provincie Fryslân aan de N361 tussen de rotonde bij Gytsjerk en kruispunt E10. Afgelopen zomer hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het kruispunt E10 (N355). Nu is de N361 aan de beurt. Bij Gytsjerk komt een faunapassage. Hiervoor leggen we ter hoogte van de Rinia van Nautaweg een brug aan, in combinatie met een plateau. Ook passen we de aansluiting van de Rinia van Nautaweg op de N361 aan en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit.

De aanleg van de faunapassage bij Gytsjerk is een maatregel vanuit gebiedsontwikkeling De Centrale As. Op deze webpagina leest u wanneer de werkzaamheden van start gaan, wat we precies gaan doen en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

 Aanleg faunapassage Gytsjerk

Een bouwput van zand en machinerie
De contouren van de faunapassage zijn al zichtbaar.

Tussen de natuurgebieden de Grutte Wielen en de Bouwepet loopt de Westerdyk (N361). De weg is een groot obstakel voor nagenoeg alle dieren die van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied willen. De faunapassage zorgt voor een verbinding tussen deze beide natuurgebieden. In de N361, ter hoogte van de Rinia van Nautaweg, leggen we een brug aan. Onder de brug komt een water- en landverbinding waardoor dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. Denk hierbij aan de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en meervleermuis. Maar ook andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en vissen profiteren van deze verbinding. Ook kunnen kanovaarders en schaatsers onder de brug door.

Eind augustus is aannemer BAM Infra Regionaal uit Drachten gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de faunapassage. Het verkeer rijdt over een tijdelijke weg, een zogeheten bypass. De bypass loopt gedeeltelijk over de Rinia van Nautaweg en de Koartedyk. Tijdens de werkzaamheden verandert de voorrangssituatie en geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Woningen en bedrijven blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar.

Schets van weg met bomen
Impressie Rinia van Nautaweg
Schets van een faunapassage
Impressie faunapassage

 

Aansluiting Rinia van Nautaweg

Naast de aanleg van de faunapassage passen we ook de aansluiting van de Rinia van Nautaweg op de N361 aan. De nieuwe aansluiting komt er ongeveer hetzelfde uit te zien als de aansluiting van het Jonkerspaed op de N361, ter hoogte van Aldtsjerk. Verkeer van rechts heeft voorrang. Voor bezoekers van natuurgebied Bouwepet leggen we bij de Koartedyk vier parkeerplaatsen aan. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft ook behoefte aan extra parkeervoorzieningen. In overleg met de gemeente worden daarom in totaal twaalf parkeerplaatsen aangelegd.

Onderhoudswerkzaamheden N361

We combineren de hierboven beschreven werkzaamheden met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N361. Zo kunnen we sneller en efficiënter werken en proberen we de hinder voor de omgeving te beperken. Tussen de rotonde bij Gytsjerk en de Rinia van Nautaweg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Aan beide kanten van de weg komen smalle stroken lichtgekleurd asfalt, net als op het stuk weg tussen Oentsjerk en Aldtsjerk. De maximale snelheidslimiet verandert van 80 naar 60 kilometer per uur. Tussen de Rinia van Nautaweg en kruispunt E10 vervangen we de bestaande markering door nieuwe markering. Door de asstreep te verwijderen krijgt de weg meer de uitstraling van een zogeheten erftoegangsweg. De maximale snelheidslimiet van 80 kilometer per uur blijft gelden.

Planning en omleidingsroutes 

Vanwege de werkzaamheden rijden buslijn 51 en 651 tijdens de stremming een andere route. Meer informatie hierover vindt u op www.arriva.nl/n361.

 

Vanaf 29 november 06.00 uur is de N361 afgesloten voor verkeer. De weg is gestremd vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10. BAM Infra Regionaal uit Drachten voert hier werkzaamheden uit. Naar verwachting is de weg op zaterdag 4 december om 17.00 uur weer open voor verkeer.

Het openbaar vervoer rijdt een alternatieve route. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De omleidingsroute is via de Centrale As en wordt met borden aangegeven.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten over de werkzaamheden? Dan kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bellen met 058 - 292 59 25.