naam kandidaat

voorletters

woonplaats

1

Nota

H.D. (Herman) (m)

Parrega

2

Smits

J.J. (Jelle) (m)

Tzummarum

3

Groenendijk

G.J. (Gerrit Jan) (m)

Hindeloopen

4

Rinzema-Noor

G. (Grietje) (v)

Leeuwarden

5

Terpstra

W.P.N. (Willem) (m)

Bolsward