Plafond bereikt! Initiatiefnemers door heel Fryslân hebben in totaal 270 aanvragen ingediend. Hiermee is er geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen.

De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is € 500,- beschikbaar. De regeling is op 11 mei 2021 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Klik hier(eksterne link) voor de tekst van deze regeling.

Op dinsdag 25 mei 2021 gaat de regeling open. U kunt dan het aanvraagformulier invullen dat onderaan deze pagina als pdf formulier staat vermeld. Het plaatsen van een bericht op Projecten in beeld is niet hetzelfde als een aanvraag indienen. Denkt u er om dat het aanvraagformulier gemaild dient te worden naar provincie@fryslan.frl en niet naar een ander emailadres.

Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór 25 mei 2021 komen niet in aanmerking voor deze subsidie! Houd er verder rekening mee dat u eerst een bericht van de provincie krijgt of uw initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, voordat u aanspraak kunt maken op de € 500,- (maximaal).