printLogo

Commissaris van de Koning

130916JE9342

Mevrouw Joan Leemhuis is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Zij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Als lid van het College heeft zij een aantal onderwerpen in portefeuille te weten:

  • Algemene coördinatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Communicatie en Public Relations
  • Coördinatie externe betrekkingen/Europa
  • Relatiebeheer bedrijfsleven Fryslân, zowel provinciaal, nationaal als internationaal
  • Coördinatie deelnemingenbeleid
  • Ambassadeurschap regiomarketing
  • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
  • Algemene bestuurlijke zaken en bestuurskwaliteit gemeenten (in relatie tot koersbeleid)

Als rijksheer heeft zij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt zij gemeentebezoeken af, onderhoudt zij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is zij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Deze werkzaamheden worden vastgesteld in het jaarverslag CdK.

Curriculum vitae

De CV van de commissaris van de Koning kunt u op deze pagina downloaden.

Uitnodigingen

Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u een mailtje sturen naar uitnodigingencdk@fryslan.nl. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Overzicht alle bestanden bij Commissaris van de Koning

Filename Filetype Size
cv CdK Leemhuis PDF 26.4 KB
Total 1 items available

Taal Kiezen